Les matemàtiques de Numbers/Capitol 7

Alguns continguts matemàtics relacionats amb el capítol són:

  • Esteganografia
  • Encriptació
Activitat: Cercau informació a les pàgines de la wikipedia 
Amb el que trobeu explicau els continguts anteriors.
  • La taquigrafia o escenografia és tot aquell sistema d'escriptura ràpid i concís que permet transcriure un discurs a la mateixa velocitat a la qual es parla. Per a això es solen emprar traços breus, abreviatures i caràcters especials per representar lletres, paraules i fins i tot frases. Generalment l'escriptura Taquigraf omet parts dels textos i un text recollit per un taquígraf no pot ser entès fàcilment per un altre que no hagi escoltat prèviament el text original. Per tant, els taquígrafs han d'escriure posteriorment el text taquígraf en l'escriptura habitual.
  • L'encriptació és el procés per tornar il·legible informació considera important. La informació una vegada xifrada només pot llegir aplicant una clau.

Es tracta d'una mesura de seguretat que es fa servir per emmagatzemar o transferir informació delicada que no hauria de ser accessible a tercers. Poden ser contrasenyes, nros. de targetes de crèdit, converses privades, etc.

Per encriptar informació s'utilitzen complexes fórmules matemàtiques i per desencriptar, s'ha d'utilitzar una clau com a paràmetre per a aquestes fórmules. El text pla que està encriptat o xifrat s'anomena criptograma

  • La esteganografía és la disciplina en la qual s'estudien i apliquen tècniques que permeten l'ocultació de missatges o objectes, dins d'altres, anomenats portadors, de manera que no es percebi la seva existència.

És una barreja d'arts i tècniques que es combinen per a conformar la pràctica d'ocultar i enviar informació sensible a un portador que pugui passar desapercebut.

Si bé la Esteganografía sol confondre amb la criptografia, per ser ambdues part dels processos de protecció de la informació, són disciplines prou diferents, tant en la seva forma d'implementar com en el seu objectiu mateix.

Mentre que la criptografia és utilitzada per xifrar o codificar informació de manera que ella sigui inintel·ligible per un probable intrús, malgrat el coneixement de la seva existència, la Esteganografía oculta la informació en un portador de manera que no sigui advertit el fet mateix de la seva existència i enviament. D'aquesta darrera manera un probable intrús ni tan sols sabrà que s'està transmetent informació sensible.

Tanmateix, la criptografia i la esteganografía poden complementar, donant un nivell de seguretat extra a la informació, és a dir, és molt comú (encara que no imprescindible) que el missatge a esteganografiar sigui prèviament xifrat; de manera que a un eventual intrús no només li costarà advertir la presència mateixa de la missatgeria oculta, sinó que si l'arribés a obtenir, la trobaria xifrada.

L'origen d'aquesta paraula deriva de la composició dels mots grecs steganos, que significa cobert o ocult, i graph, que vol dir escriptura. [1] La paraula esteganografía, com moltes altres que ja estan acceptades i en utilització, encara no figura en el diccionari de la Reial Acadèmia.

  • (Xifrat, codificació). L'encriptació és el procés per tornar il·legible informació considera important. La informació una vegada xifrada només pot llegir aplicant una clau.

Es tracta d'una mesura de seguretat que es fa servir per emmagatzemar o transferir informació delicada que no hauria de ser accessible a tercers. Poden ser contrasenyes, nros. de targetes de crèdit, converses privades, etc.Esteganografia

La esteganografía és la disciplina en què s'estudiïn i apliquin tècniques que permiteixen l'ocultament de misatges o objectes, dins d'altres, anomenats portadors, de manera que no és percibeix la seva existència.

Encriptació

L'encriptació és el procés per tornar il·legible informació considera important.La informació una vegada encriptada sols pot llegirser aplicantle una clau.