Les matemàtiques de Numbers/Capitol 3

Alguns continguts matemàtics relacionats amb el capítol són:

  • Vectors: Un vector es un segmento de una cierta longitud (denominada módulo del vector), al cual se le asignan propiedades adicionales como la dirección y sentido. El punto de origen en el espacio se denomina punto de aplicación.
  • Un Vector està compost per 3 elements definitoris
  • Un mòdul, la línia del segment que conté al vector
  • Una adreça, equivalent al punt en la qual està contingut.
  • Un sentit, que indica l'orientació del vector dins de la seva direcció.


  • Model SIR
Activitat: Cercau informació a les pàgines de la wikipedia 
Amb el que trobeu explicau els continguts anteriors.


  • Un vector és qualsevol element d'un espai vectorial i, per extensió, d'un mòdul sobre un anell comutatiu unitari. Cal doncs entendre que un polinomi, una matriu quadrada, una progressió aritmètica, etc...

Inicialment, el terme de vector era emprat en la geometria euclidiana per a representar el desplaçament entre dos punts i la variació entre les coordenades dels dos punts. Actualment es prefereix el terme de bipunt per referir-se, per exemple a , reservant el qualificatiu de vector pels vectors lliures.En el pla o en l'espai tridimensional, és un segment orientat, que té una direcció (inclinació del segment respecte als eixos de coordenades), un sentit (de l'origen fins l'extrem on es col·loca la punta de la fletxa) i un mòdul (llargada del segment, mesurant des de l'origen fins l'extrem)

  • Un vector és qualsevol element d'un espai vectorial i, per extensió, d'un mòdul sobre un anell comutatiu unitari. Cal doncs entendre que un polinomi, una matriu quadrada, una progressió aritmètica, etc... són vectors de la mateixa manera que ho són x + y en el plà i també x + y + z en ... amb tantes components com dimensions té l'espai vectorial.

Inicialment, el terme de vector era emprat en la geometria euclidiana per a representar el desplaçament entre dos punts i la variació entre les coordenades dels dos punts. Actualment es prefereix el terme de bipunt per referir-se, per exemple a , reservant el qualificatiu de vector pels vectors lliures.


En el pla o en l'espai tridimensional, és un segment orientat, que té una direcció (inclinació del segment respecte als eixos de coordenades), un sentit (de l'origen fins l'extrem on es col·loca la punta de la fletxa) i un mòdul (llargada del segment, mesurant des de l'origen fins l'extrem)