Vés al contingut

Les matemàtiques de Numbers/Capitol 1

Alguns continguts matemàtics relacionats amb el capítol són:

 • Circumcentre
 • Tipus de triangles
 • Altres punts notables del triangle
 Activitat: Cercau informació a les pàgines de la wikipedia 
 Amb el que trobeu explicau els continguts anteriors. • El circumcentre d'un triangle és el punt on es tallen les mediatrius dels seus costats. A partir d'aquest punt es pot generar la circumferència que inclou els tres vèrtexs o circumferència circumscrita al triangle.

El circumcentre es troba a l'interior del triangle en el cas d'un triangle acutangle, a l'exterior en el cas d'un triangle obtusangle i és el punt mig de la hipotenusa en el cas d'un triangle rectangle

 • el triangle equilàter té els tres costats iguals,
 • l'isòsceles en té dos d'iguals,
 • l'escalè té els tres costats diferents.
 • Una de les possibilitats del GeoGebra és la de poder dibuixar una figura geomètrica, moure algunes de les seves parts i comprovar que determinades propietats es conserven. D’aquesta manera, es poden comprovar aquestes propietats i fins i tot induir-ne d’altres a partir de l’observació atenta d’aquests moviments. En aquesta pràctica comprovareu alguna d’aquestes afirmacions estudiant els punts notables d’un triangle.


 • El circumcentre d'un triangle és el punt on es tallen les mediatrius dels seus costats. A partir d'aquest punt es pot generar la circumferència que inclou els tres vèrtexs o circumferència circumscrita al triangle.

Tipus de triangles Una primera classificació dels triangles s'obté si ens fixem en el nombre de costats iguals així:

 • el triangle equilàter té els tres costats iguals,
 • l'isòsceles en té dos d'iguals,
 • l'escalè té els tres costats diferents.

Si ens fixem en els angles, obtenim una altra classificació, així un triangle pot ser:

 • acutangle, si els tres angles són aguts,
 • rectangle, si té un angle recte,
 • obtusangle, si un dels angles és obtús.


 • El circumcentre d'un triangle és el punt on es tallen les mediatrius dels seus costats. A partir d'aquest punt es pot generar la circumferència que inclou els tres vèrtexs o circumferència circumscrita al triangle.

El circumcentre es troba a l'interior del triangle en el cas d'un triangle acutangle, a l'exterior en el cas d'un triangle obtusangle i és el punt mig de la hipotenusa en el cas d'un triangle rectangle

 • el triangle equilàter té els tres costats iguals,
 • l'isòsceles en té dos d'iguals,
 • l'escalè té els tres costats diferents.
 • Una de les possibilitats del GeoGebra és la de poder dibuixar una figura geomètrica, moure algunes de les seves parts i comprovar que determinades propietats es conserven. D’aquesta manera, es poden comprovar aquestes propietats i fins i tot induir-ne d’altres a partir de l’observació atenta d’aquests moviments. En aquesta pràctica comprovareu alguna d’aquestes afirmacions estudiant els punts notables d’un triangle.