Vés al contingut

L'electricitat/corrent continu

Es denomina corrent continu (CC en català, en anglès DC, de Direct Current) al flux de càrregues elèctriques que no canvia de sentit amb el temps. El corrent elèctric a través d'un material s'estableix entre dos punts de diferent potencial. Quan hi ha corrent continu, els terminals de potencial major i menor no s'intercanvien entre si.

És errònia la identificació del corrent continu amb el corrent constant (cap no ho és, ni tan sols la subministrada per una bateria). És continu tot corrent el sentit de circulació del qual és sempre el mateix, independentment del seu valor absolut.

Generació. La Dinamo[modifica]

Resistència[modifica]

Associació sèrie de resistències[modifica]

Descripció:

Un circuit en sèrie és un terme que s'utilitza en electricitat per referir-se a un circuit elèctric on els components (resistències, condensadors, fonts, ...) són a la mateixa branca, posats l'un darrere l'altre.


Anàlisi:

A un circuit en sèrie, el mateix corrent passa a través de cada component elèctric. La intensitat del corrent és la mateixa a tots els punts del circuit.

Resistències

Per un circuit amb resistències en sèrie:

La resistència equivalent (total) del circuit és igual a :

 R.total = R1 + R2 +...+ Rn

Aquesta equació pot ser demostrada basant-se a les propietats del circuit:

 V.total = V1 + V2 +...+ Vn
 I.total = I1 = I2 =...= In

Utilitzant la llei d'Ohm i els dos enunciats anteriors:

 V.total = R1I + R2I +...+ RnI
 V.total/I = R1 + R2 +...+ Rn
 R.total = R1 + R2 +...+ Rn

Inductors

Per a un circuit amb inductors (també anomenats bobines) connectats en sèrie:

La inductància total és igual a:

   L.total = L1 + L2 +...+ Ln

Condensadors

Per a un circuit amb condensadors connectats en sèrie:

La capacitat total és igual a:

   1/C.total = 1\C1 + 1\C2 +...+ 1\Cn


Quan la sortida de la primera resistència s’uneix a l’entrada de la següent. La resistència equivalent serà la suma de totes les que s’han unit, és a dir des de la primera fins a l’ultima.

En un circuit sèrie només hi ha un camí per al corrent. La caiguda de tensió és el producte de la intensitat pel valor de la resistència corresponent, i la suma de les caigudes de tensió parcials és igual a la tensió del generador.


Enllaços: [1] [[2]] [3]

Associació paral·lel de resistències[modifica]

Convertidors[modifica]

Rectificació (CA-CC)[modifica]

Rectificació de mitja ona[modifica]

Rectificació d'ona completa o doble ona[modifica]

Inversió (CC-CA)[modifica]

Inversors PWM[modifica]

Convertidors Directes[modifica]

CC-CC[modifica]

CA-CA[modifica]

Transport de l'energia[modifica]

Línies d'alta tensió continua (HVDC)[modifica]

Els conductors[modifica]

Motors de CC[modifica]

Referències[modifica]