L'electricitat/corrent altern

S'anomena corrent altern (CA o AC, de l'anglès Alternating current) al corrent elèctric en el qual la magnitud i direcció varien cíclicament. La forma d'ona del corrent altern més comunament utilitzat és la d'una ona sinusoïdal.

El sistema usat avui en dia va ser ideat fonamentalment per Nikola Tesla, i la distribució del corrent altern va ser comercialitzada per George Westinghouse. Altres que van contribuir al desenvolupament i millora d'aquest sistema van ser Lucien Gaulard, John Gibbs i Oliver Shallenger entre els anys 1881 i 1889.

El voltatge varia entre els valors màxim i mínim de manera cíclica, el valor del voltatge és positiu la meitat del temps (semicicle positiu o semiperíode positiu) i negatiu l'altra meitat. Això significa que la meitat del temps el corrent circula en un sentit, l'altra meitat de temps en l'altre sentit. La forma més habitual de l'ondulació segueix una funció trigonomètrica tipus sinus, atès que és la forma més eficient per a transmetre energia. Tanmateix hi ha certes aplicacions a les que s'utilitzen altres formes d'ona, coma ara l'ona quadrada o l'ona triangular.

Paràmetres[modifica]

Valor Màxim[modifica]

Valor Eficaç[modifica]

Valor Mitjà[modifica]

Freqüència i període[modifica]

Generació. L'alternador[modifica]

Transport de l'energia[modifica]

Línies d'alta tensió AC[modifica]

El transformador[modifica]

Impedància[modifica]

Resistència[modifica]

Associació sèrie de resistències[modifica]

Associació paral·lel de resistències[modifica]

Inductància[modifica]

Associació sèrie d'autoinductàncies[modifica]

Associació paral·lel d'autoinductàncies[modifica]

Capacitat[modifica]

Associació sèrie de condensadors[modifica]

Associació paral·lel de condensadors[modifica]

Llei d'Ohm generalitzada[modifica]

El triangle d'impedàncies[modifica]

Angle de desfase[modifica]

Ressonància[modifica]

Ressonància sèrie[modifica]

Ressonància paral·lel[modifica]

Potència[modifica]

Potència Aparent[modifica]

Potència Activa[modifica]

Potència Reactiva[modifica]

Correcció del factor de potència[modifica]

Sistemes Polifàsics[modifica]

Tipus[modifica]

Generació d’un sistema trifàsic[modifica]

Connexions estrella i triangle[modifica]

Potència en un sistema trifàsic[modifica]

Aplicació dels sistemes trifàsics[modifica]