Italià/Vocabulari/Frases comunes

Italià[modifica]

Traducció Frase IPA Àudio
Italià italiano /i.ta.ˈlja.no/ (escolta)
hola ciao /ˈʧa.o/ (escolta)
adéu arrivederci /a.rːi.ve.ˈder.ʧi/ (escolta)
si us plau per favore /per fa.ˈvo.re/ (escolta)
gràcies grazie /ˈgra.tsje/ (escolta)
aquell quello /ˈkwe.lːo/ (escolta)
quella /ˈkwe.lːa/ (escolta)
quant? quanto /ˈkwan.to/ (escolta)
anglès inglese /iŋ.ˈglɛ.ze/ (escolta)
/si/ (escolta)
no no /no/ (escolta)
disculpi scusa /ˈsku.za/ (escolta)
scusi /ˈsku.zi/ (escolta)
No ho entenc non capisco /noŋ ka.ˈpis.ko/ (escolta)
On és el lavabo? dov'è il bagno? /do.ˈvɛ il ˈba.ɲːo/ (escolta)
brindis genèrics salute /sa.ˈlu.te/ (escolta)
cincin /ʧin.ˈʧin/ (escolta)
Pares anglès? Parla inglese? (formal) /'par.la iŋ.glɛ.ze/ (escolta)