Italià/Vocabulari/Escola

l'escola - la scuola

els alumnes - gli allievi

el professora/ la professora - il professore/ la professoressa

la matèria/assignatura - la materie

Català - Catalano

italià - italiano

el uniforme - la divisa

l'horari - l'orario

l'examen - l'esame

el tema - il tema

la cafeteria - la mensa

el gimnàs - la palestra

els deures - i compiti

treballar - lavorare

provar - provare