Italià/Pronunciació i alfabet

PRONUNCIACIÓ

L'alfabet[modifica]

L'alfabet italià té les mateixes lletres que l'alfabet català, però les paraules natives italianes no utlitzen les lletres j, k, w, x o y; aquestes lletres només s'utilitzen per paraules preses d'altres llengües, p. ex. un whisky, il jazz. La pronunciació és semblant al català però amb algunes diferències. L'alfabet tradicional italià té 21 lletres: Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Zz

La pronunciació[modifica]

La pronunciació italiana és similar a la catalana, si bé existeixen algunes diferències, i el fonema no sempre correspon a la lletra catalana:

  • • A: Es pronuncia igual que en català.
  • • B: Es pronuncia igual que en català.
  • • C: Davant de -a i -o es pronuncia igual que en català.

Davant -i es pronuncia com la tx- catalana. Per a pronunciar el so de la tx- davant -a i -o, s'escriu una -i- entre la c- i la vocal corresponent (ex.: cioccolato). Una CH- italiana equival a una QU- catalana. • D: Es pronuncia igual que en català. • I: Existeixen la "i breu" i la "i llarga" (pronunciada amb la boca una mica més oberta). • F: Es pronuncia igual que en català. • G: Davant de -a, -o, -o es pronuncia igual que en català. Davant -i es pronuncia com la J- catalana en Jordi o un ieisme. GH- davant -i sona igual que en català GUE i GUI. GU- davant -a i -o sona igual que en català, però davant -i es pronuncia com GÜE/GÜI. Per fer el so de GUE/GUI no s'escriu GU-, sinó GH- (exem: ghetto). GN- és l'equivalent a "ny". (Ex. Bologna) GL- normalment es pronuncia com la LL- (no ieísta). No obstant això, davant d'algunes paraules (negligente, globo) sona com en català. (Ex. Cagliari) • H: Si va sola no es pronuncia.(Ex. Ho) • I: Es pronuncia igual que en català. • L: Es pronuncia igual que en català. Una LL- italiana és el so de la L geminada. • M: Es pronuncia igual que en català. • N: Es pronuncia igual que en català. • O: Existeixen la "o breu" i la "o llarga" (pronunciada amb la boca una mica més oberta). • P: Es pronuncia igual que en català. • Q: Es pronuncia com Cua, Cue, Cui, Cuo. • R: Es pronuncia com a R en "car". Quan és RR- es pronuncia com a "rosa" • S: Es pronuncia igual que en català. SC- després de -i es pronuncia com X al mot Xina. Per pronunciar el so de la X- davant -a i -o, s'escriu una -i- entre la sc- i la vocal corresponent (exem. sciocco) • T: Es pronuncia igual que en català. • O: Es pronuncia igual que en català. • V: Es pronuncia com la V en valencià (pronuncia-la com una B però passant les dents pel llavi inferior). • Z: es pronuncia com a TS- Les consonants dobles (rr, ss, cc, tt,zz) es pronuncien allargant la lletra en qüestió.