Vés al contingut

Italià/Pronunciació

L'alfabet[modifica]

L'alfabet italià té les mateixes lletres que l'alfabet català, però les paraules natives italianes no utlitzen les lletres j, k, w, x o y; aquestes lletres només s'utilitzen per paraules preses d'altres llengües, p.ex. un whisky, il jazz.

La pronunciació és semblant al català però amb algunes diferències.

L'alfabet tradicional italià consta de 21 lletres:

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Zz

La Pronunciació[modifica]

La pronunciació italiana és similar a la catalana, si bé existeixen algunes diferències, i el fonema no sempre correspon a la lletra catalana:

 • A: Es pronuncia igual que en català.
 • B: Es pronuncia igual que en català.
 • C:

Davant de -a, -o i -o es pronuncia igual que en català.

Davant -i i -i es pronuncia com la CH- espanyola.

Per pronunciar el so de la CH- davant -a, -o i -o, s'escriu una -i- entre la c- i la vocal corresponent (exem: cioccolato).

Una CH- italiana equival a una QU- catalana.

 • D: Es pronuncia igual que en català.
 • I: Existeixen la "i breu" i la "i llarga" (pronunciada amb la boca una mica més oberta).
 • F: Es pronuncia igual que en català.
 • G:

Davant de -a, -o, -o es pronuncia igual que en català.

Davant -i i -i es pronuncia com la J- catalana en Jordi o un ieisme.

GH- davant -i i -i sona igual que en català GUE i GUI.

GU- davant -a, -o i -o sona igual que en català, però davant -i, -i es pronuncia com GÜE/GÜI.

Per fer el so de GUE/GUI no s'escriu GU-, sinó GH- (exem: ghetto).

GN- és l'equivalent de la NY. (Ex. Bologna)

GL- normalment es pronuncia com la LL- (no ieísta). No obstant això, davant d'algunes paraules (negligente, globo) sona com en castellà. (Ex. Cagliari)

 • H: Si va sola no es pronuncia.(Ex. Ho)
 • I: Es pronuncia igual que en català.
 • L: Es pronuncia igual que en català. Una LL- italiana és el so de la L allargat.
 • M: Es pronuncia igual que en català.
 • N: Es pronuncia igual que en català.
 • O: Existeixen la "o breu" i la "o llarga" (pronunciada amb la boca una mica més oberta).
 • P: Es pronuncia igual que en català.
 • Q: Es pronuncia com Cua, Cue, Cui, Cuo.
 • R: Es pronuncia com a R en "car". Quan és RR- es pronuncia com a "rosa"
 • S: Es pronuncia igual que en català.

SC- després de -i i -i es pronuncia com SH en anglès. Per pronunciar el so de la SH- davant -a, -o i -o, s'escriu una -i- entre la sc- i la vocal corresponent (exem. sciocco)

 • T: Es pronuncia igual que en català.
 • O: Es pronuncia igual que en català.
 • V: Es pronuncia com la V anglesa (pronuncia-la com una B però passant les dents pel llavi inferior).
 • Z: es pronuncia com a TS-

Les consonants dobles (rr, ss, cc, tt,zz) es pronuncien allargant la lletra en qüestió.