Introducció a la música/Els intervals/Exercicis

Aquests exercicis s'han de fer després d'haver llegit el capítol sobre els intervals.

  

1 Un interval és...:

la diferència de volum entre dues notes musicals.
la diferència de ritme entre dues notes musicals.
la diferència de to entre dues notes musicals.
l'estona que passa entre la interpretació d'una nota la interpretació de la següent.

2 Segons el nombre de tons i semitons que té un interval, aquest es pot classificar en...:

nou tipus.
vuit tipus.
set tipus.
sis tipus.

3 Un interval major té un caràcter...:

alegre
trist
melancòlic
indeterminat
Observeu els següents intervals i digueu el seu nom. Teniu les respostes al solucionari del llibre. :