Vés al contingut

Guifi.net. Tutorial/Muntatge de la caixa

Adaptació de la caixa estanca[modifica]

Habitualment les capces per la placa de l'encaminador i les ràdios no estan especialment dissenyades per aquesta funció i cal adaptar-les. L'adaptació dependrà de la capça utilitzada i dels trastos que es tinguin que ficar. Per tant, no és possible proporcionar instruccions universals. Només es comentaran, com a exemple, les adaptacions que es van tenir que realitzat en el cas concret que s'està comentant.

A la capça calia ficar:

 • La placa de l'encaminador model Mikrotik RB433.
 • Les ràdios Mikrotik R5H i R52.
 • Els mini-rínxols (els cables prims que porten el senyal de les ràdios cap a les antenes).
 • Connector Ethernet per exteriors.

La caixa que es tenia era, en realitat, per un altre model d'encaminador (el Mikrotik RB600) i s'havia d'adaptar lleugerament. A dintre de la capça hi va una planxa d'alumini que es fixa a la mateixa amb visos. La placa de l'encaminador va cargolada a aquesta planxa d'alumini. Si en la caixa no hi han cap manera senzilla de fixar la placa de l'encaminador, és poden utilitzar unes peces enganxades ("adhesive mounting pads" o "adhesive standoffs") a les parets de la capça, tal com es veu en aquesta foto. Però d'altres fan servir una planxa de fusta que esta posada dins de la caixa a pressió.

En la placa d'alumini de la caixa comprada s'han de fer dos modificacions:

Caixa de l`encaminador amb la base d`alumini serrada
 • Els forats que té la planxa d'alumini no coincidien del tot amb els de la placa de l'encaminador. S'han de fer dos de nous.
 • Amb la planxa d'alumini ficada a la capça, no hi ha prou espai per col·locar els connectors (dels "mini-rínxols" i del connector Ethernet d'intempèrie). Per tant s'ha de llimar un o dos dits aquesta planxa en els llocs on hi han els forats per aquests connectors. També es pot tallar un o dos dits per escurçar-la, tal es veu a la figura adjunta o a aquí.

Quant al nombre de forats que ha de tenir la capça, pel cas comentat han de ser tres, on aniran enroscats tres connectors (veure figura "Caixa de l`encaminador"):

 • Dos connectors tipus N (el gros) que està a un dels extrems dels "mini-rínxols" connectats a les ràdios. En aquests s'hi connectaran els "rínxols" que venen de les antenes (la parabòlica i la veïnal). Si l'encaminador te més ràdios, haurà de tenir un forat per cada ràdio.
 • El del connector Ethernet per exteriors.

La caixa ja tenia 5 forats, suficients per aquest cas. Sinó, s'han de fer.

Connectar les ràdios a la placa de l'encaminador[modifica]

Les tres ranures mini-PCI de l'encaminador RB433UAH on s'han de col·locar les ràdios, estan numerades. La número 1 és la del mig, la 2 està just a sota de la 1 i la 3 a sobre. Si es té un RB600, aquí es pot consultar la numeració de les ranures mini-PCI. S'utilitzarà:

 • Ranura 1: per la ràdio que ha de repartir el senyal entre els veïns (la ràdio R52 que treballarà a la banda de 2,4 GHz). Aquesta ràdio serà el punt d'accés del super-node on es connectaran els veïns que vulguin rebre el senyal de la xarxa de Guifi. Se li assigna una adreça IP pública.
 • Ranura 2: Per la ràdio que s'utilitzarà per enllaçar amb el super-node de Terrassa (la ràdio R5H de 5 GHz). Aquesta ràdio estarà connectada a la parabòlica que rebrà el senyal de Terrassa.

Quedaria la ranura 3 que es podria utilitzar per enllaçar amb un altre super-node. Abans de ficar les ràdios a la seva ranura, és recomanable apuntar el número MAC de cada una d'elles, ja que aquest número es necessari per després poder-les configurar. S'han d'anotar el nombre MAC de la ràdio de 5 GHz i el de la ràdio de 2,4 GHz.

Connexió de les ràdios a l'antena[modifica]

Es fa amb dos cables:

 • Els mini-rínxols que van de la ràdio a la pared de la caixa on finalitza amb un connector adequat pel cable que ve de l'antena (en el cas que es presenta, un connector tipus "N", veure la foto "Caixa de l`encaminador").
 • Els "rínxols" que va de la capça (concretament del connector N dels "mini-rínxols") a l'antena.

Primer s'han carregolar els connectors grossos dels mini-rínxols al forat corresponent de la capça, de forma que el connector "N" quedi fora de la capça. Aquí es connectarà el rinxol que ve de l'antena.

Després s'ha de connectar l'altre extrem del "mini-rínxol" a les ràdio. Cal anar amb cura, ja que els connectors del cantó de les ràdios són molt petits i fràgils. Convé no anar-los connectant i desconnectat de la ràdio.

Recordar que les ràdios utilitzades (R52 i R5H), no tenen el mateix tipus de connector per l'antena (la R52 té un connector U.FL i la R5H un MMCX, els dos famella). Per tant, els mini-rínxols tenen un dels estrems diferents. Cal no confondre'ls:

 • Ràdio R52: te dos connector, un anomenat "MAIN" i l'altre "AUX". El mini-rínxol es connectarà al "MAIN". Tenir en compta que al configurar l'encaminador, s'ha de proporcionar aquesta informació.
 • Ràdio R5H: només té un connector per l'antena. Per tan no cal preocupar-se de si es connecta al "MAIN" o al "AUX". Sempre és el "MAIN".