Guifi.net. Tutorial/Muntatge d'un supernode i punt d'accés

Salta a la navegació Salta a la cerca
Esquema simple node guifi

La finalitat d'aquest apartat és ajudar a qualsevol persona, amb coneixements informàtics o no, a instal·lar i configurar un node per poder connectar una zona a la xarxa guifi i distribuir el senyal entre els veïns creant un punt d'accés.

Això encara està en fase de notes inconnexes. Encara s'ha de fer molta feina abans pugui ser útil.

Com s'organitzarà tot el material? Un esquema molt simple és (només es mostre una de les ràdios i d'antenes) és el de la figura "Esquema simple node guifi".

Es mostrarà com s'arriba a muntar i configurar tot això. Es començarà amb el muntatge de la capça amb la placa de l'encaminador, les ràdios i els connectors de les antenes i del port Ethernet.