Guifi.net. Tutorial/Afegir els trastos

En aquest capítol s'explicarà com afegir els trastos a la pàgina web del node que es va crear a Guifi.net. Al afegir-los, el servidor de la xarxa de Guifi.net podrà generar les utilitats ("seqüències" o "scripts") per configurar-los. Un cop configurats, els trastos ja seran reconeguts pels altres trastos de la xarxa i es podran connectar a ella. Els passos bàsics estan a "Unir-se a guifi.net, en tres passos", les idees bàsiques ens les va explicar l'Eduard un dijous a la tarde a la Riereta [1]) i el text i les gràfiques aquí s'han tret de [1] [2].

Advertència: Les captures de pantalla utilitzades provenen majoritàriament de la pàgina d'en Sergi Tur. Però d'altres provenen de la web de Guifi.net o d'un node que es va crear a la web de proves de la Guifi.net que es va situar a Les Planes, a l'avinguda de Can Cortes, 58. El nom d'aquest node de proves era "LPavcancortes58". Per tant, el nom del node en les diferents captures de pantalla no és sempre el mateix, però això no altera en absolut el que s'ha de fer per afegir els trastos al servidor de Guifi.net.

Configurar l'encaminador amb les ràdios[modifica]

El primer que s'ha de fer és afegir aquests trastos a la pàgina del node LPavcancortes58 que es va crear a la web de Guifi.net.

 NOTA: Recordi que per a fer proves amb la creació de nodes es pot utilitzar la pàgina de proves.

Afegir l'encaminador al node[modifica]

Primer s'afegirà l'encaminador model Mikrotik RB433UAH i després les ràdios.

S'entrara a la pàgina web del node LPavcancortes58 com usuari registrat. Sota sota el mapa de posició del node es troba el botó per afegir un nou trasto al node:

 • S'escull el tipus de trasto en el menú Afegir un nou trasto:. En aquest cas, Trasto sensefils, com ara un encaminador o un punt d'accés
 • Es fa clic al boto Afegeix.:

S'obre una nova pàgina que demana la marca y model del trasto, el firmware (microprogramari) que portarà i l'adreça MAC:


S'escull:

 • Marca i model del dispositiu: S'escull el model "Microtik Supertrasto RB433 Guifi.net". Esperar uns segons perquè s'actualitzi la pàgina.
 • Firmware (microprogramari): Al escollir en el pas anterior el model d'encaminador, als pocs segons canvia el valor per defecte del microprogramari a "RouterOS 3.x from Microtik". Acceptar-lo.
 • Adreça MAC del trasto: S'ha d'informar del nombre MAC del connector d'Ethernet (tècnicament, el nombre MAC de la LAN). L'encaminador ve amb un adhesiu amb els tres números MAC (un per cada un dels connectors de xarxa Ethernet que té). S'ha d'informar del primer número que hi ha a l'adhesiu (per exemple, 00:0C:42:30:A7:BA) que correspon al port Ethernet ether1 que fa d'alimentador (PoE). Si no es té l'adhesiu, aquí s'explica com es pot obtenir. Tanmateix, aquest número de MAC, a diferència del de les ràdios, no afecta a la configuració. Així hi tot, s'introdueix en el camp el número anterior sense punts: 00:0C:42:30:A7:BA.

Les dades del formulari es poden modificar posteriorment per si es comet algun error. Per a fer proves però, és recomanable utilitzar la pàgina de proves de Guifi.net.

Un cop omplenat el formulari, es fa clic al boto Guardar i continuar Editant. És important continuar editant el trasto, ja que en aquesta mateixa pàgina ara cal afegir-hi les dues ràdios que s'han inserit a l'encaminador. Després de clicar en aquest botó apareix un text informant de que l'usuari ha creat el trasto LPavcancortes58Rd1

Afegir les ràdios[modifica]

En la mateixa pàgina, a sota, hi ha una Secció de ràdio sense fils on s'informa de que No hi ha ràdios. Primer s'afegeix la ràdio que serà el punt d'accés pels veïns i que està situada a la ranura número 1 de la placa de l'encaminador (la ràdio Mikrotik R52).

Ràdio del punt d'accés[modifica]

Es punxa sobre l'opció de No hi ha ràdios. Es desplega una secció de Nova ràdio (mode) que demana quina serà la funció de la ràdio:

El desplegable situat a l'esquerra permet afegir 4 tipus de ràdios:

 • AP or AP with WDS: Aquests tipus són pels supernodes. S'escollirà per crear una ràdio que:
  • faci de punt d'accés pels veïns d'un supernode o que
  • enllaci amb un altre supernode amb WDS.
 • Wireless client: Per crear una ràdio que actuï com un node simple (node client o d'usuari final). La ràdio és per connectar a un punt d'accés d'un supernode. Aquest és el tipus que escolliria un usuari final que l'únic que vol és connectar-se a la xarxa de Guifi.net.
 • Routed client: No esta implementat encara (a data 2-01-2010).

Aquesta primera ràdio serà el punt d'accés del node on es connectaran el veïns. Per tant, cal escollir l'opció primera (AP or AP with WDS). El formulari quedaria:

Ara cal fer clic sobre al botó Afegir una ràdio nova i acabar de configurar-la. S'obre una pàgina titulada Edita el trasto LPavcancortes58Rd1 amb tota la informació del trasto. A mitja pàgina apareix la secció Ajustaments principals de la Ràdio ( SSID, MAC, Canal...) que demana:


 • MAC (Adreça MAC Sense fils): S'ha d'informar el número MAC de la ràdio Mikrotik R52. La ràdio ve amb un adhesiu amb el número de MAC (un número del tipus 000C423A8722 ó 00:0C:42:3A:87:22).
 • SSID (SSID identifica el senyal de la ràdio): És el nom que identifica la xarxa sense fils que crearà aquest punt d'accés. Per tant, és el nom que veurà algú que amb, per exemple, un portàtil, cerqui una xarxa wifi per la zona. La pàgina web suggereix un nom per defecte (incialment era LPlaLRdAP0, però es va canviar a LPlaLPvcncrts58Rd1AP0).
IMPORTANT: Convé posar SSID que permetin identificar clarament el punt d'accés
El nom suggerit poder no permet identifica en quin node està el punt d'accés. Es canvia a LPavcancortes58RdAP0.
 • Protocol: S'ha de seleccionar el protocol en que ha d'operar aquesta ràdio. Les opcions permeses són:
  • 802.11a (1-54Mbps - 5GHz)
  • 802.11b (1-11Mbps - 2,4GHz)
  • 802.11g (2-54Mbps - 2,4GHz)
  • 802.11n - MIMO (1-125Mbps - 2,4/5GHz)
  • 802.16a - WiMAX (1-125Mbps - 2-8GHz)
  • legacy/proprietary protocol
Com és un punt d'accés pels veïns, convé que sigui a 2,4GHz. S'escollirà el segon protocol (802.11b (1-11Mbps - 2,4GHz)).
 • Canal (Selecciona el canal en el que operarà la ràdio): Permet escollir el nombre de canal de la banda de 2,4GHz que es vol utilitzar. A Europa hi han 13 canals (1-13) en la bada de 2,4 GHz (Superposició de freqüències en els 13 canals de wifi (802.11b)). A fi d'evitar interferències amb les xarxes wifi dels veïns, convé determinar amb, per exemple, un portàtil, quantes xarxes hi ha en cada canal. Un cop determinat quins canals utilitzen els veïns, escollir un número de canal de forma que, si és posible, deixi 3 canals buits entre els canals dels veïns. Si, per exemple, la majoria de xarxes dels veïns utilitzen el canal 6, s'utilitzarà els canals 1 ó 2 o els 10 a 13. Això és perquè, malgrat haver-hi 13 canals, el senyal wifi ocupa en realitat 5 canals en la banda de 2,4 GHz i, per tant, parts d'alguns dels 13 utilitzen les mateixes freqüències com es veu en aquest gràfic on es mostra la freqüència dels 13 canals:
Superposició de freqüències en els 13 canals de wifi (802.11b)


Un mètode que permet utilitzar millor la banda de 2,4 GHz sense provocar interferències, és utilitzar només els canals poc superposats: 1, 5, 9 i 13. Si es vol només utilitzar canals no superposats, s'utilitzarà els canals 1, 6 i 11. Una llista dels canals amb els seus intervals de freqüència es pot trobar aquí.
 • Accepta clients? (Ha d'acceptar connexions de clients aquesta ràdio?): Com és el punt d'accés pels veïns, es respondrà que "Yes".

Ara cal acabar de configurar alguns paràmetres de l'antena a l'apartat Ajustaments de l'antena:


 • Tipus d'antena (Angle): Segons el tipus d'antena i les seves característiques se n'escollirà una de les que es mostraven:
  • Original/integrated: Per les antenes integrades en el trasto. Seria el cas dels anomenats "equip del client" (Customer Premises Equipment, CPEs) que són uns trastos en que en una mateixa caixa hi ha l'encaminador, la ràdio i l'antena. Un trasto d'aquest tipus molt popular a finals de la dècada dels anys 2000, varen ser les compactes Nanostations.
  • Omnidirectional: Per les antenes omnidireccionals.
  • Yagi/directive: Per les antenes tipus "yagi" o les parabòliques.
  • Patch 90 degrees: Per les antenes de rajola de 90 graus.
  • Sector 120 degrees: Per les antenes sectorials de 120 graus.
  • Patch 60 degrees: Per les antenes de rajola de 90 graus
  • Patch 30 degrees: Per les antenes de rajola de 90 graus
S'escull l'opció 2 (Omnidirectional) ja que l'antena del punt d'accés és una antena omnidireccional. Per altre tipus d'antena, cal consultar les seves especificacions.
 • Guany: Normalment es pot consultar a la documentació de l'antena. L'antena omnidireccional utilitzada té un guany ("Gain") de 8 dBi. Per tant, s'escull aquest valor. Si no se sap el valor exacte o aquest no està al desplegable, se seleccionarà el valor més similar o es deixarà el valor per defecte.
 • Graus (Azimut (0-360°)): És l'orientació en graus (sexagesimals) de l'antena en relació al pol Nord geogràfic i comptant en el sentit de les agulles del rellotge. Una antena orientada just cap a l'est té un azimut de 90 graus i si està orientada cap a l'oest, de 270 graus. Al ser una antena omnidireccional, emet en totes les direccions i no te orientació en el pla horitzontal. És deixa el valor per defecte de 0 graus.
 • Connector (Examples: MiniPci: Main/Aux, Linksys: Right/Left, Nanostation: Internal/External): S'ha d'informar de en quin connector de la ràdio està connectada l'antena. Les opcions són:
  • Main/Right/Internal:
  • Don't change:
  • Aux/left/external:
Com que l'antena omnidireccional s'ha connectat al connector principal ("Main") de la ràdio MiniPci, s'escollirà la primera opció.

Un cop s'hagi finalitzat d'omplir el formulari fer clic a Guardar i continuar editant. Ara la pàgina mostre:

Ràdio de l'enllaç amb Terrassa[modifica]

Ara cal afegir la segona ràdio que està inserida a la placa de l'encaminador, la que s'utilitzarà per enllaçar amb Terrassa i que està a la ranura número 2 de la placa de l'encaminador.

S'ha de punxa a 1 ràdio de la Secció de ràdio sense fils. Es desplega aquesta secció:


Punxar al icona amb l'antena i un signe "+" que està situat a l'esquerra (Afegir ràdio sense fils a aquest trasto). Torna a demanar, com abans, el tipus de ràdio que es vol afegir:

 • AP or AP with WDS
 • Wireless bridge
 • Routed client

Ja no permet l'opció de Wireless client. S'escull la primera opció, ja que es vol fer un enllaç amb un altre supernode (AP with WDS).

Es fa clic sobre al boto Afegir una ràdio nova per acabar-la de configurar-la. S'obre una pàgina titulada Edita el trasto LPavcancortes58Rd1 amb tota la informació del trasto. A mitja pàgina apareix Ajustaments principals de la Ràdio ( SSID, MAC, Canal...) que demana, al igual que abans:

 • Ajustaments principals de la Ràdio ( SSID, MAC, Canal...)
  • MAC (Adreça MAC Sense fils.): El número MAC de la ràdio Mikrotik R5H: 00:0C:42:3A:6D:53
  • SSID (SSID identifica la senyal de la ràdio): Com és un enllaç, el nom convé que identifiqui els dos nodes enllaçats. S'utilitza "LPavcancortes58-TerrassaRd0".
  • Protocol: S'escull el 802.11a (1-54Mbps - 5GHz), ja que l'enllaç amb Terrassa es fa a 5GHz.
  • Canal (Selecciona el canal en el que operarà la ràdio): Actualment existeixen poques xarxes a 5 GHz. Per tant, es pot acceptar el canal per defecte.
  • Accepta clients? (Ha d'acceptar connexions de clients aquesta ràdio?): No (només és per fer un enllaç amb un altre supernode)
 • Ajustaments de l'antena
  • Tipus (angle) (Angle (depends on the type of antena you will use)): S'escull "yagui/directive", ja que és una antena parabòlica i, per tant, direccional.
  • Guany (Millora (Db)): Segons les especificacions de l'antena parabòlica, el guany és de 27 dBi. S'escullo el valor de 27.
  • Graus (º) (Azimut (0-360°)): Orientació de l'antena en el pla horitzontal respecte al polo Nord geogràfic. Al estudiar les possibles connexions amb el mapa de la web de Guifi, ja es va determinar que el supernode de Terrassa estava a un azimut de 332,52 graus. S'entrarà 332, ja que no accepta decimals.
 • Connector (Examples: MiniPci: Main/Aux, Linksys: Right/Left, Nanostation: Internal/External): S'ha d'informar de en quin connector de la ràdio està connectada l'antena. Les opcions són:
  • Main/Right/Internal:
  • Don't change:
  • Aux/left/external:
Com que la ràdio R5H només té un connector, s'escull la primera opció.

Ara es punxa sobre Guardar i continuar editant, ja que encara s'ha de configurar l'enllaç entre la ràdio de Les Planes i la de Terrassa.

Configuració de l'enllaç[modifica]

Per fer

Notes[modifica]

 1. Li agraïm molt la paciència que va tenir, les vegades que ens ho va repetir tot i la quantitat de preguntes òbvies (per no dir estúpides) que va tenir que respondre.
 2. De fet s'ha fet quelcom més que copiar el text. S'ha copiat i s'ha adaptat el propi codi d'aquesta pàgina. Per tant s'ha copiat i modificat (poc) tant el text com el format i les gràfiques. No podrem agrair-li prou a en Sergi Tur la feina que ha fet i la que ens ha estalviat.