Guia de plantes medicinals, usos i cultiu/Glossari agrícola


Es presenta, per acabar aquest llibre, un glossari agrícola per ajudar a identificar termes pertanyents al cultiu amb més facilitat:

 • Biodiversitat: la variabilitat d’organismes vius de qualsevol font, incloent els ecosistemes terrestres i marins i altres ecosistemes aquàtics i els complexos ecològics dels quals formen part; comprèn també la diversitat d’ecosistemes, dins de cada espècie i entre espècies. (Cimera de Rio, 1992).
 • Clorosi: malaltia de les plantes que fa que no puguin produir clorofil·la (per manca de llum, de nutrients, etc.), que les fulles perdin el color típic que els dóna aquest pigment i que es vegin pàl·lides o groguenques.
 • Encoixinament: terme per anomenar la cobertura d’un conreu amb materials naturals o artificials a fi de protegir-lo de les condicions ambientals i preservar-ne la fertilitat.
 • Estoló: arrels que es formen en les tiges quan toquen terra.
 • Fertilització: incorporació de nutrients a un sòl.
 • Fotosíntesi: reacció química en què gràcies a la llum solar les molècules de diòxid de carboni de l’aire combinades amb les d’aigua es transformen en carbohidrats orgànics que serviran d’aliment per a la planta i en oxigen que serà retornat a l’atmosfera.
 • Granar: acció de les plantes de produir llavors.
 • Humus: matèria orgànica lleugerament descomposta, de color fosc, textura fibrosa i olor penetrant.
 • Lixiviat: líquid que resulta del transport per part de l’aigua de substàncies en dissolució, per exemple fragments de sòl.
 • Mineralització: procés biogeoquímic que consisteix en la transformació de la matèria orgànica en substàncies minerals o inorgàniques.
 • Necrosi: mort cel·lular dels teixits d’una planta provocada per una lesió o malura no curada; és irreversible i es detecta per l’ennegriment i posterior caiguda de la part afectada, com ara les fulles.
 • Permacultura: paraula formada per la contracció dels termes “agricultura” i “permanent”. Defineix l’agricultura sostenible en el temps i l’espai.
 • Petjada ecològica: indicador d’impacte ambiental en què s’expressen en termes d’espai equivalent la superfície de terra necessària per a satisfer les necessitats humanes (alimentació, mobilitat, lleure, etc.).
 • Plàntula (o plançó): planta molt jove.
 • Sostenibilitat: satisfer la població actual sense comprometre els recursos i les possibilitats de les generacions futures. (Club de Roma, 1972).
 • Transpiració: alliberament d’aigua a l’ambient, principalment en forma de vapor, des de les parts aèries de les plantes, especialment fulles però també tiges, flors i arrels.
 • Vermicompostadors: compostador específic per descompondre restes vegetals mitjançant l’acció de cucs de terra.