Guia de plantes medicinals, usos i cultiu/Bryonia dioica

És un arbust que pot arribar fins a 4 metres, per tant. La forma de la rel és axonomorfa i és del tipus napiforme; és un nap allargat i deforme que pot arribar a ser tan gruixut com una cuixa humana. La arrel es forma a certa profunditat sota el sòl.

Bryonia dioica 004

Propietats[modifica]

Antitumoral tòpic.

Contraindicacions[modifica]

Sols ús tòpic, planta molt tòxica.

Mètode de preparació[modifica]

Tubercle es fa un emplastre, el posem al tumor directament.

Cultiu[modifica]

Planta silvestre, que creix tant en climes freds com en càlids. Se sembra a la primavera i creix com una trepadora, produint els brots tendres que es consumeixen com aliment. A finals d'any o al cap de dos anys es pot collir la arrel que farem anar com a cataplasma per curar el càncer. Es planta cada 80 centímetres i es posen canyes o malles per enfilar. Com més fèrtil sigui el terreny més vigor tindrà. Planta perenne, però a l'hivern perd la fulla i rebrota a la primavera, almenys en climes freds.