Guia Ubuntu/Índex Jocs/desura

Desura és una altra plataforma semblant a Steam per comprar jocs per Linux i altres sistemes operatius.

Hi ha jocs a partir d'un euro, i fins i tot de gratuïts com ho és WorldCraft. Un joc molt semblant al popular MineCraft.

Per poder fe-ne ús només us cal baixar i instaŀar l'aplicació per Linux.

https://web.archive.org/web/20180412143544/http://www.desura.com/