Guia Jove/Procés d'elaboració

“El making of de la Guia Jove”

Arribar fins aquest punt amb la Guia feta, i mirant enrere, arribem a la conclusió que aquest ha estat un procés molt enriquidor i innovador, sobretot per la quantitat de professionals que hi han col·laborat aportant el seu coneixement i experiència.

Quan vam decidir iniciar l’elaboració d’una guia de dinamització juvenil, ho vam fer amb la voluntat d’aconseguir diversos objectius:

 • Sistematitzar materials que havien sorgit de formacions i assessoraments en dinamització juvenil.
 • Elaborar-ne de nous per respondre a les necessitats del territori.
 • Facilitar eines per treballar directament amb les persones joves i fomentar la seva participació.
 • Interactuar i compartir els continguts de la Guia per tal d’afavorir que fos dinàmica, oberta i flexible.

En el moment d’iniciar el procés d’endreçar i elaborar el contingut, es va obrir un procés de col·laboració per ampliar els aspectes de la Guia en diferents sentits:

 • Incloure la perspectiva territorial, és a dir, recollir l’experiència dels agents que treballen sobre el terreny per conèixer millor la realitat de la dinamització juvenil.
 • Debatre sobre la perspectiva del contingut de la guia, tant des del punt de vista genèric (plantejament, objectius i temàtiques treballades) com l’específic (contingut i posicionament de les fitxes).
 • Consensuar els posicionaments de participació i de dinamització que justificaven la proposta metodològica per abordar les problemàtiques que recollia la Guia.

En el procés ens va acompanyar, des de l’inici, un grup motor format per persones expertes en els quatre grans pilars que la sustenten:

 • Territori (adaptabilitat al territori).
 • Educació (contingut pedagògic).
 • Participació (nivell d’incidència alt de la gent jove).
 • Inclusió (perfils de la gent jove).

Al llarg de l’any 2015 es van fer diverses reunions amb la finalitat de: validar i dissenyar el procés d’obertura de la Guia; fer-ne el seguiment i assistir als tallers de participació; dissenyar-ne el guió i el contingut, i validar-ne el desenvolupament i el contingut.

La metodologia utilitzada en el procés d’obertura va consistir a fer tres tallers, on van participar 30 persones que provenen d’experiències diferents i que treballen directament amb gent jove. En els tallers es van deliberar i consensuar les temàtiques de cada fitxa (saber si sobraven o faltaven alguns aspectes importants), els continguts i els posicionaments, els pros i contres de fer una guia col·laborativa en línia i també la seva estructura.

Un cop consensuats els continguts de cada fitxa es van redactar. Per tal de mantenir l’essència de la Guia, una eina viva i plural, es va comptar amb la participació de diferents persones que tinguessin una visió pràctica basada en l’experiència, i no únicament en la teoria. I aquest objectiu s’ha aconseguit al llarg del procés d’obertura i durant el 2016 volem seguir així.

Fem entre tots i totes que continuï viva!


Equip de Foment de la Participació de la Direcció General de Joventut.

Desembre de 2015.