GNU/LINUX per usuaris/Primers passos/Personalització de l’entorn KDE/El panell

Salta a la navegació Salta a la cerca

Una forma d’accedir a la configuració del panell és seleccionar l’opció Preferències - Configuració del panell en el menú desplegable del botó KDE del panell. La finestra que ens apareix és com la de la figura 2.6, on hi podem observar dues zones: a la part esquerra hi trobem els botons de les diferents seccions que es poden configurar, mentre que a la dreta hi ha les característiques personalitzables.

No és necessari explicar totes les opcions possibles de configuració, ja que la majoria són molt intuïtives, però sí que farem una breu descripció de les parts essencials:

  • Disposició: aquesta secció consta de tres pestanyes per la configuració de la disposició, ocultació i edició dels menús.
    • Disposició: situació, longitud i mida del panell.
    • Ocultació: hi ha usuaris que prefereixen que el panell quedi ocult quan no s’utilitzi per poder disposar de l’escriptori complert per les finestres. Des d’aquesta secció podem configurar com volem que s’amagui el panell, si hi volem els botons d’ocultació a banda i banda, si les finestres el podem cobrir, etc.
    • Menús: des d’aquestes opcions podem configurar els menús que ens apareixen amb el botó KDE del panell. Tota aquesta configuració la veurem en la següent secció.
Figura 2.6: Configuració del panell.


  • Aspecte: aquesta secció ens permet configurar el fons dels botons o el panell i el comportament del botons quan el ratolí hi passa per sobre.
  • Barra de tasques: la barra de tasques també es pot estructurar de la manera com volguem. Podem fer que només hi apareguin les finestres obertes en l’escriptori actual, agrupar tasques segons la seva naturalesa, canviar els menús emergents quan es clica sobre una tasca, etc.

Si en algun moment no ens queda clar què fa una determinada configuració, sempre podem accedir a l’ajuda clicant amb el botó dret del ratolí sobre l’opció que no tinguem clara. Amb això ens apareix un botó que ens pregunta Què és això ? que al fer-li clic ens obre un quadre explicatiu. Per aplicar totes les configuracions podem clicar sobre el botó d’Acceptar o Aplicar de la finestra. La diferència entre els dos és que el primer ens aplica els canvis i tanca la finestra mentre que el segon tan sols els aplica.

A part de les opcions de configuració que hem vist fins ara, també podem personalitzar el panell clicant sobre diferents seccions d’aquest i clicant el botó dret del ratolí. Si hi experimentem una mica, veurem com el menú que ens apareix canvia segons allà on estiguem, podent modificar diferents paràmetres dels elements que hi tenim, afegint-n’hi de nous, etc. Una opció molt interessant és la de poder insertar més panells addicionals als extrems de la finestra. Amb aquests panells hi podem posar applets (com el rellotge que ens apareix per defecte), nous botons de menú, etc. La manipulació d’aquest és pràcticament igual que com hem vist fins ara. Totes aquestes opcions fan que les possibilitats de personalització de l’escriptori siguin, pràcticament, il·limitades.