Vés al contingut

Formulació inorgànica/Àcids amb enllaços carboni-nitrogen

Són casos especials concrets. Aquests són:

HCN → H - C ≡ N     àcid cianhídric (hidràcid)
HOCN → H - O - C ≡ N     àcid ciànic
HNCO → H - N = C = O        àcid isociànic
HCNO → H - C ≡ N+ - O-    àcid fulmínic