Flora del Pirineu català/Vicia pyrenaica

Aspecte general

L'arvellola és una herba perenne i flexulosa de la família de les lleguminoses freqüent a la serralada pirinenca. Es pot trobar en pasturatges, terrenys calcícoles, de l'alta muntanya (amb menor freqüencia a l'estatge montà) fins als 2.700 m d'altitud. En català es coneix també com a arvellola pirinenca, veça i vícia pirinenca.
TORNAR a l'índex