Vés al contingut

Flora del Pirineu català/Vicia orobus

Aspecte general

La vícia orobus és una herba perenne i pubescent de la família de les lleguminoses rara al Pirineu català. El seu hàbitat el troba en boscos clars i landes acidòfiles de l'estatge subalpí (amb menor freqüència montà) entre els 1.300 i els 2.000 m d'altitud. En no conèixer un nom popular en català, s'opta per anomenar-la vícia orobus, catalanització de la nomenclatura científica.
TORNAR a l'índex