Flora del Pirineu català/Vicia hirsuta

L'escanyagats és una herba anual ramificada de la família de les lleguminoses rara a la serralada pirinenca. El seu hàbitat el formen herbassars i vorades de bosc que arriben a l'estatge subalpí, i es pot trobar fins als 2.100 m d'altitud. En català rep altres noms populars: veça, veces, veçó hirsut, vícia hirsuta...


Inflorescència i fulles
Detall de les florsTORNAR a l'índex