Flora del Pirineu català/Sorbus aria

La moixera vera és un arbre caducifoli d'escorça grisenca de la família de les rosàcies rar a la serralada pirinenca. Es fa en boscos principalment caducifolis de l'estatge montà, i amb menor freqüència subalpí, fins als 2.100 m d'altitud. Altres noms que rep en català són maçanera borda, moixera, moixera blanca, moixera de guilla, moixera gran, pomera borda, pomera de pastor, pomera silvestre, prunera borda i servera borda.


Aspecte general
Inflorescència
Fulles
Fruits
Detall de la nervació de la fullaTORNAR a l'índex