Flora del Pirineu català/Sibbaldia procumbens

Visió general de la planta

La sibàldia és una herba pilosa i perenne de la família de les rosàcies rara a la serralada pirinenca. Es fa en congesteres de l'estatge alpí (més rarament subalpí) entre els 2.000 i els 3.100 m d'altitud.TORNAR a l'índex