Flora del Pirineu català/Saxifraga clusii

La saxífraga de Clusius és una herba perenne i acidòfila de la família de les saxifragàcies que es fa de manera molt rara en roques frescals de l'alta muntanya pirinenca (a l'estatge montà també però és menys freqüent), entre els 1.600 i els 2.900 m d'altitud.TORNAR a l'índex