Flora del Pirineu català/Saxifraga bryoides

La saxífraga brioide és una herba perenne rara i amb aspecte de molsa de la família de les saxifragàcies; es pot trobar a pedrusques i roques de l'estatge alpí i subalpí de la serralada pirinenca, entre els 2.000 i els 3.400 m d'altitud. També rep el nom d'herba prima i trenca-rocs.


Aspecte general, formant gespa
Detall de la flor


TORNAR a l'índex