Flora del Pirineu català/Saxifraga androsacea

La saxífraga androsàcia és una herba perenne força rara de la família de les saxifragàcies que es pot trobar a congesteres de l'estatge alpí i subalpí de la serralada pirinenca, entre els 2.200 i els 3.000 m d'altitud.


Aspecte general
Flors


TORNAR a l'índex