Flora del Pirineu català/Sanguisorba minor

La pimpinella és una planta herbàcia perenne de la família de les rosàcies comuna a la serralada pirinenca. El seu hàbitat són els prats i pastures de l'estatge montà i subalpí fins als 2.000 m. També s'anomena enciam de cavaller, herba de talls, herba forrera, pimpinella menor i pimpinella petita.

Flors superiors femenines en glomèrul
Fulles
Aspecte general

TORNAR a l'índex