Flora del Pirineu català/Rubus idaeus

La gerdera és una arbust perenne de fulla caduca de la família de les rosàcies comú a tota la serralada pirinenca. Es pot trobar en clarianes de boscs humits de l'estatge montà plujós i subalpí entre els 800 i els 2.200 m d'altitud. També es coneix com a gerd, gerdó i gerdonera entre d'altres noms populars.


Visió general
Fulles
Fruits, comestibles i molt apreciatsTORNAR a l'índex