Flora del Pirineu català/Ribes petraeum

El riber silvestre és un arbust caducifoli de la família de les saxifragàcies. Escàs en el nostre territori, es troba a avetars i herbassars megafòrbics de l'estatge subalpí de la serralada pirinenca, entre els 1.300 i els 2.300 m d'altitud. En català també es coneix com a grosella o riber petri.


Aspecte general
Detall de les flors en raïmsTORNAR a l'índex