Flora del Pirineu català/Ranunculus sceleratus

L'herba de foc és una planta anual de la família de les ranunculàcies pròpia d'aiguamolls i sòls humits de l'estatge montà mediterrani però que rareja a la serralada pirinenca. El seu hàbitat arriba només fins als 750 m. És metzinosa.


Aspecte general de la planta
Detall de la flor


TORNAR a l'índex