Flora del Pirineu català/Ranunculus hederaceus

Aspecte general de la planta

El Ranunculus hederaceus és una planta aquàtica, perenne i reptant de la família de les ranunculàcies que creix a rierols i aiguamolls de l'estatge montà de bona part de la serralada pirinenca fins als 1700 m d'altitud. És una planta bastant rara.


TORNAR a l'índex