Flora del Pirineu català/Ranunculus ficaria

La gatassa és una herba perenne de la família de les ranunculàcies present a boscos caducifolis humits (vernedes) de l'estatge montà de tota la serralada pirinenca fins als 1750 m. Només la subespècie ficaria és la pròpia pirinenca. En català també es coneix com a celidònia, herba de les morenes i ficària.


Aspecte general
Detall de la flor
FullaTORNAR a l'índex