Flora del Pirineu català/Ranunculus bulbosus

El ranuncle bulbós és una herba perenne de la família de les ranunculàcies força escassa al nostre territori. Habita en llocs herbosos, pastures de l'estatge montà i subalpí de la serralada pirinenca, fins als 2.300 m d'altitud. També es coneix pels noms d'api bord i botó d'or.


Detall general de la planta
Detall de la flor
Sèpals reflexosTORNAR a l'índex