Flora del Pirineu català/Ranunculus aquatilis

El ranuncle aquàtic és una herba perenne de la família de les ranunculàcies que es fa en aigües estagnants o corrents de l'estatge subalpí fins als 2450 m però de manera poc freqüent. En català també rep el nom de ranuncle d'aigua.


Aspecte general on s'aprecia l'heterofilia de les fulles
Detall de la flor i la tija


TORNAR a l'índex