Flora del Pirineu català/Pyrus communis

La perera és un arbre caducifoli de la família de les rosàcies bastant rar a la serralada pirinenca. Es pot trobar en bardisses humides de l'estatge montà fins als 1.300 m d'altitud, només als Pirineus orientals. En català també s'anomena perer. La subespècie pròpiament pirinenca és Pyrus communis subsp. pyraster (perera silvestre, perera borda o perera boscana).


Detall de la flor
Detall d'una branca
Detall del fruit
Fotografia de la subespècie pròpiament pirinenca: Pyrus communis subsp. pyraster, perera silvestre
TORNAR a l'índex