Flora del Pirineu català/Potentilla sterilis

La potentil·la estèril és una herba perenne de la família de les rosàcies rara a la serralada pirinenca. Es pot trobar en boscs caducifolis humits de l'estatge montà entre els 300 i els 1500 m. En català també es coneix com a fragassa de bosc, fragassa estèril i maduixera borda.


Flor
Detall de les fullesTORNAR a l'índex