Flora del Pirineu català/Potentilla nivalis

A Estany Gento (Pallars Jussà).

La potentil·la nival és una planta herbàcia perenne de la família de les rosàcies comuna a la serralada pirinenca. Espècie estrictament protegida a l'espai del Pla d'Espais d'Interès Natural (Catàleg de Flora amenaçada de Catalunya), es fa habitualment en fissures de les roques i pedruscall, en l'estatge alpí i subalpí entre els 2000 i els 3300 m d'altitud.

Prop de l'Estay Fosser (Pallars Jussà)


TORNAR a l'índex