Flora del Pirineu català/Potentilla neumanniana

L'herba roja és una planta herbàcia perenne de la família de les rosàcies força comuna a la serralada pirinenca. És pròpia de pastures i prats secs de l'estatge montà i subalpí fins als 2500 m d'altitud. En català també es coneix com a flor de la fam, flor de la gana, fragassa, gram negre, potentil·la, potentil·la primerenca, potentil·la vernal i roser terrer.


Aspecte general
Flor
Detall de la fullaTORNAR a l'índex