Flora del Pirineu català/Potentilla erecta

La tormentil·la és una herba perenne de la família de les rosàcies habitual en la serralada pirinenca. Es pròpia de landes i pasturatges de l'estatge montà i subalpí i el seu hàbitat arriba fins als 2300 m d'altitud. En català s'anomena també consolda roja, dits de Santa Maria i estrelletes.


Aspecte general
Detall de la flor
Fulla
TORNAR a l'índex