Flora del Pirineu català/Parnassia palustris

La fetgera blanca és una herba perenne de la família de les saxifragàcies. Molt rara i pròpia de molleres i prats humits de l'estatge montà i l'alta muntanya pirinenca, es pot trobar fins als 2.400 m d'altitud. En català també es coneix amb els noms d'hepàtica blanca i herba blanca.


Aspecte general de la planta
Detall de la flor


TORNAR a l'índex