Flora del Pirineu català/Oxytropis campestris

L’oxítrop campestre és una herba perenne, acaule i lleugerament pilosa de la família de les lleguminoses rara a la serralada pirinenca. Es pot trobar en pastures calcícoles de l'alta muntanya entre els 1.500 i els 2.900 m d’altitud.

Aspecte general de la planta
Detall de la flor
Fruits: llegums ovoides


TORNAR a l'índex