Flora del Pirineu català/Nigella gallica

Detall de la flor

L'aranya o flor d'aranya és una planta herbàcia anual de la família de les ranunculàcies de sembrats de l'estatge montà submediterrani distribuïda per bona part de la serralada pirinenca (fins a només els 1000 m d'altitud) tot i que és molt més rara a la part occidental.


TORNAR a l'índex