Flora del Pirineu català/Lycopodium selago

El licopodi selago és una herba perenne de la família de les licopodiàcies que és present de manera rara en boscos de coníferes i landes dels estatges montà, subalpí i alpí de bona part del Pirineu català fins als 2800 m d'altitud.


Detall de les tiges
Aspecte de l'hàbitat
Detall de l'esporofil·le

TORNAR a l'índex