Flora del Pirineu català/Lathyrus hirsutus

Aspecte general

El 'guixó hirsut és una herba perenne de la família de les lleguminoses rara al Pirineu català. Es pot trobar en prats humits i sembrats de l'estatge montà fins als 1.600 m d'altitud. En català també s'anomena veçó eriçat.


TORNAR a l'índex