Flora del Pirineu català/Lathyrus cirrhosus

El pèsol bord és una herba perenne amb la tija amplament alada a la part superior de la família de les lleguminoses poc freqüent a la serralada pirinenca. Es pot trobar vorades i clarianes de bosc acidòfiles de l’estatge montà fins als 1.700 m d'altitud. En català també s'anomena pèsol cirrós.

Enllaç extern[modifica]

TORNAR a l'índex