Flora del Pirineu català/Genista hispanica

L'argelagó és una mata espinosa perenne de la família de les lleguminoses o papilionàcies rara a la serralada pirinenca. El seu hàbitat són les pastures i els boscs clars basòfils de l'estatge montà fins als 1.800 m d'altitud. En català també s'anomena argelaga menuda, argelagueta, cascaula, ginesta i ginestell hispànic.


Aspecte genera de la planta en florTORNAR a l'índex