Flora del Pirineu català/Genista balansae

El bàlec és una arbust perenne de la família de les lleguminoses o papilionàcies força comú a la serralada pirinenca. Creix a landes i matollars silicícoles de l'estatge subalpí (montà i alpí amb menor freqüència) entre els 1.000 i els 2.600 m d'altitud. En català també s'anomena escoba, ginesta i ginesta borda.


Aspecte general (força compacte)
Detall de la inflorescència (laxa i llarga)
Detall de la flor de color groc viu
TORNAR a l'índex