Flora del Pirineu català/Fragaria vesca

La maduixera és una herba pilosa i perenne de la família de les rosàcies habitual en la serralada pirinenca. Es pròpia de vorades i clarianes dels boscos de l'estatge montà fins als 2.000 m d'altitud. En català s'anomena també araca, fraga, fraguera, fraulera, maduixer, maduixer bord, maduixera boscana i maduixera de bosc entre d'altres noms populars. El seu fruit és comestible.


Aspecte general
Detall de la flor
Detall de la fulla
Fruit (eteri)
TORNAR a l'índex