Flora del Pirineu català/Filipendula ulmaria

La reina dels prats és una herba perenne de la família de les rosàcies present i comuna en sòls molt humits, sovint al marge del bosc, de l'estatge montà de tota la serralada pirinenca. Es pot trobar fins als 2.000 m d'altitud. En català es coneix també com a ulmària.


Visió general
Inflorescències cimoses corimbiformes
Fulles pinnaticompostes
Fruits


TORNAR a l'índex